Molekula KNO3

Názvoslovie anorganických zlúčenín

... zopakuj si názvy a vzorce anorganických zlúčenín
 Teória: Oxidy

 Definícia:

  Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny, v ktorých
  má atóm kyslíka oxidačné číslo –II.

 Príklady:

    Na2O0 - chlorid sodný
    BaO0 - oxid bárnatý
    Al2O30 - oxid hlinitý
    CO20 - oxid uhličitý
    V2O50 - oxid vanadičný
    SO30 - oxid sírový
    Mn2O70 - oxid manganistý
    OsO40 - oxid osmičelý

 Video - názvoslovie a využitie
             niektorých oxidov:


Video: Názvoslovie oxidov


 Prečítaj si:

  Celkové množstvo CO2, ktoré je uvolňované
  z ľudskej činnosti, sa odhaduje na 7,5
  gigaton. Z toho asi 6 Gt pochádza zo
  spaľovania fosílnych palív.
>>viac


2007

Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula
Molekula

Skúmavka